Робагый

Яңгыр ява йөткергәләп, сырхау яңгыр.
Савылып төшкән толымнары нигә чалдыр…
Саңгырау бер аваз биреп тәрәз кага,
Күзе шомырт, йөзе коңгырт, үзе чандыр.

13. 05.2020